Правила програми

1. Основніпоняття й терміни

1.1. Програма «Клуб Аква Плюс» – інформаційно-технологічна система, що фіксує взаємовідносини між Організатором та Учасником. Надалі по тексту Програма.

1.2. База даних «Клубу Аква Плюс» – електронна база даних, що зберігає інформацію щодо Учасників Програми та їх історію покупок в торгових точках Організатора та Партнерів Програми. Надалі по тексту База даних.

1.3. Організатор – комплекс «Аквастрада» та суб'єкти господарювання, які приймають участь в Програмі, Організатор володіє винятковими правами на управління Програмою.

1.4. Комплекс – місце продажу товарів та послуг, в якому Учасник має можливість накопичувати та/або обмінювати Аква-бали.

1.5. Картка Клубу Аква Плюс – пластикова картка зі штрих-кодом, що ідентифікує Учасника Програми та надає йому можливістьотримання товарів та послуг за спеціальною ціною з використанням Аква-балів. Надалі - Картка.

Картки поділяються на види за обраною програмою лояльності:

 

Корпоративна

Картка Клуб Аква Плюс;

Індивідуальна

Картка Клуб Аква Плюс;

Професійна

Картка Клуб Аква Плюс.

 

1.6. Аква-бали – одиниці, що нараховуються Організатором на Аква- рахунок, відповідної Картки при виконанні Учасником умов, встановлених Організатором. Надалі по тексту Бали.

1.7. Аква-рахунок – електронний запис у Базіданих (системібілінгу Учасників), що міститьдані про нарахування та використання Балів.

1.8. Учасник Програми – фізична або юридична особа, яка заповнила Анкету та виконуєумови Програми, що встановлені Організатором. Надалі по тексту Учасник.

1.9. Анкета – формуляр, який видається Організатором чи від його імені, при заповненні і підписанніякого особа, що заповнює, дає згоду на участь в Програмі, а також згідна з визначеними правилами і ознайомлена з Правилами користування автоматичною мийкою та дозволяє використовувати надану інформацію в рамках Програми.

 

2. Нарахування та використання Аква-балів.

2.1. Нарахування Балів відбувається для кожного типу Карток Учасників Програми.

2.2. Для Індивідуальної картки Бали нараховуються при купівлі товарів та послуг в комплексі Організатора в кількості, визначеній Організатором, залежно від товару чи послуги, а також додатково за умови авансового поповнення особового Аква-рахунку в розмірі __% від суми поповнення.

2.3. Для Професійної картки Бали нараховуються при купівлі товарів та послуг в комплексі Організатора в кількості, визначеній Організатором, залежно від товару або послуги за професійними тарифами, а також додатково за умови авансового поповнення особового Аква-рахунку в розмірі 5% від суми поповнення.

2.4. Для Корпоративної картки Бали нараховуються в розмірі 25 Балів за кожні 500 грн. авансу, перерахованого на розрахунковий рахунок Організатора. На суми авансу менші, ніж 500 грн. бали не нараховуються.

2.5. Кількість Балів, що нараховується для Індивідуальної та Професійної Карток при придбанні товару або послуги вказано в Додатку №1, розміщеному на інформаційному стенді.

2.6. Для Індивідуальної Картки Бали нараховуються при оплаті , за умови надання клієнтом Картки «Клубу Аква Плюс», що його ідентифікує, як Учасника.

2.7. Для Професійної Картки Бали нараховуються при оплаті готівкою, за умови надання клієнтом Картки «Клубу Аква Плюс», що його ідентифікує та з відповідністю державного номерного знаку автомобіля, заявленого в Анкеті Учасника.

2.8. У разі повернення товару припродажі, якого було нараховано Бали, ці Бали списуються з рахункуУчасника.

2.9. Бали стають доступними при їх наявності та бажанні Учасникаїх використати.

2.10. Відповідно до кількості накопичених Балів Організатор надаєможливістьУчаснику використати їх при придбані товару або послуги в комплексі Організатора за спеціальною ціною в розмірі, вказаному в Додатку №2, що розміщений на інформаційному стенді.

2.11. У разі відсутності накопичення або витрати Балівпротягом 12 місяців, Бали списуються з рахунку відповідної Картки без можливості їх відновлення.

2.12. При розрахунку спеціальної ціни один Бал еквівалентний одній гривні.

2.13. Бали можуть бути використані для придбання визначеного товару за спеціальною ціною лише за умови, що Учасник заповнив всіобов'язкові поля Анкети.

2.14. Набрані Бали не можуть бути преведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику Програми.

 

3. Права та обов'язки Учасника

3.1. Учасник повинен заповнити всі обов'язкові поля Анкети. Лише за цієї умови він може використовувати накопичені Бали, згідно умов Програми.

3.2. Учасник несе відповідальність за достовірність данихв Анкеті.

3.3. Учасникмає право блокувати свою Картку.

3.4. У разі втрати Картки Учасник має право отримати нову і перенести кількість накопичених Балів. При цьому переноситься лише та кількість Балів, що була на рахунку Учасника після проходження процедури блокування Картки.

3.5. Учасникмає право в будь-який момент відмовитися від участі в Програмі.

3.6. Учасник має право приймати участь у всіх акційних пропозиціях в рамках правил, визначених Організатором.

3.7. Учасник має право відновити Картку при втраті, змінити статус Картки, отримати нову при зміні державного номерного знаку (для Професійних Карток «Клубу Аква Плюс») за своїм бажанням на умовах п.1.8.

3.8. При здійснені оплати послуг або товарів перевіряти правильність нарахування Балів.

3.9. Учасник може контролювати стан свого Аква-Рахункучерез сайт www.aquastrada.te.ua за допомогою номеру Картки та особистих ідентифікаційних данних.

 

4. Права та обов'язки Організатора.

4.1. Організатор визначає перелік та кількістьтоварів і послуг, за купівлю яких нараховуються Бали, а також відповідну кількість нарахованих Балів.

4.2. Картка є власністю Організатора Програми.

4.3. Переліктоварів та послуг при придбанні яких Учасникам нараховуються Бали та кількість таких Балів встановлюються Організатором і можуть змінюватися ним же.

4.4. Організатормає право змінювати умови Програми, в тому числі припинити її. При цьому умови закриття Програми повідомляються Організатором додатково.

4.5. Організатор має право проводити акції та встановлювати додаткові умови для участі в них Учасників.

4.6. Організатор має право відмовити у видач іКартки або блокувати вже існуючу Картку Учасника, в тому числі вилучення її з системи, у разі якщо:

- протягом 24 місяців Картка не використовувалась, тобто не було здійснено жодної транзакції з використанням Картки;
- виявлено неправомірні дії або шахрайство Учасника;
- недобросовісного виконання правил цієї Програми Учасником.

Остаточне рішення в такому разі приймається Організатором і оскарженню не підлягає.

4.7. Організатор Програми не несе відповідальність за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.

 

5. Анкета та персональні дані Учасника.

5.1. Особа, яка бажає стати Учасником Програми, заповнює анкету власноруч.

5.2. Заповнення Анкети є обов'язковою умовою участі в Програмі.

5.3. Заповнена Анкета та підпис засвідчують згоду заповнювача (надання дозволу) на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення та використання персональних данних, вказаних в Анкеті в межах Програми.

А також ознайомлення з Правилами користування автоматичною мийкою для надання послуг в межах Програми.

5.4. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена.

5.5. Термін внесення даних до інформаційної системи становить три робочих дні з моменту заповнення Анкети.

5.6. Учасник несе особисту відповідальність за надання інформації Організатору при зміні даних, занесених в Анкету.

5.7. Учасник надає Організатору, або довіреній Організатором особі, право на отримання інформації, пов'язаної з Програмою через SMS –повідомлення і додаткові вказані в Анкеті засоби комунікації.

6. Загальніположення

6.1.Програма постійно оновлюється і доповнюється, про що буде повідомлено обраними Учасником засобами комунікації.

З повагою,
Адміністрація комплексу «АКВАСТРАДА».

Корзина порожня
facebook vk
wifi   cafe
 

Акції

Акція тижня "Хімчистка сидінь + подарунок"